Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον περιορισμό της λοίμωξης από  τον κορωνοϊό και στα πλαίσια πρόληψης και  προστασίας της Δημόσιας Υγείας , ο Δήμος παρακαλεί όλους τους πολίτες, πέραν της απαραίτητης τήρησης όλων των μέτρων ατομικής υγιεινής,  να περιορίσουν την προσέλευσή τους στο Δήμο και στις δομές του, η οποία θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης με άλλο τρόπο πέραν της φυσικής παρουσίας.

Ευχαριστούμε  εκ των προτέρων για την κατανόηση και παρακαλούμε να συμβάλλετε όλοι στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος