ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων να προσέλθουν στο Τμήμα Ανάπτυξης του Δήμου (Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας 1, 1ος όροφος) για την καταγραφή των οικόσιτων χοίρων.

Κατά την καταγραφή ζητούνται από τους δημότες τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ο αριθμός των χοίρων που εκτρέφουν και το σημείο εκτροφής αυτών.

Η καταγραφή επιβάλλεται λόγω της εξάπλωσης της νόσου της Αφρικανικής Πανώλης  των χοίρων στις όμορες βαλκανικές χώρες και της ανάγκης αυστηρής  τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων εμπορικές η μη, ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

Ο ιός της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα και θνησιμότητα και η ενδεχόμενη εξάπλωσή του στη χώρα μας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ελληνική χοιροτροφία και γενικά στην οικονομία της χώρας μας.

Αναλυτικότερα το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλης είναι ένα πολύ μεταδοτικό νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων. Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού. Από τη νόσο δεν προσβάλλονται άλλα εκτρεφόμενα ζωικά είδη όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τα κατοικίδια θηλαστικά και πτηνά.

Να επισημάνουμε ότι Η ΝΟΣΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Τέλος, ενημερώνουμε τους δημότες ότι η δήλωση των εκτρεφόμενων χοίρων είναι υποχρεωτική και σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4235/2014 όπως ισχύει, ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους προστασίας της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της Χώρας, θα επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.